Vaktplan

Opprinnelig plan!
Noen ganger gjøres det en rekke endringer i den opprinnelig planen, grunnet sykdom, justeringer av arbeidstid, bytter m.m. I tamigo kan du alltid se hvorda...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 12:12 PM
Kompetansekrav til en ledig vakt
Er en ansatts kompetanse kritisk for enkelte tider (skift) i din vaktplan? I tamigo kan du nettopp knytte kompetansekrav til en ledig vakt, slik at kun de...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 12:25 PM
Kompetanser, Kompetansekartlegging, Kompetansekrav i plan
Er ansattes kompetanseområder viktige for din planlegging?   I tamigo kan du opprette egendefinerte kompetanse områder, som igjen kan kombineres med og ...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 12:27 PM
Mal for spesielle vaktdager
For noen virksomheter er det gjennom året dager med avvikende åpningstider, eller forventet økt kunde tilstrømming. Disse dagene krever en avvikende beman...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 12:38 PM
Rull-ut ukemaler/turnus
Ønsker du å rulle ut dine faste vaktuker (ukemaler/turnus) over en lenger periode kan du gjøre dette i tamigo via meny Rull-ut ukemaler. Forutsetning er at...
Wed, 2 Nov, 2022 ved 10:06 AM
Standard fargekoder i tamigo
Dette betyr fargekodene i tamigo Når du jobber med vaktplanen i tamigo, vil du oppdage at det blir brukt flere forskjellige fargekoder. Her er en oversikt...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 12:51 PM
Rull ut ukemal pr. ansatt/ pr. ansattgrupper
Man kan i tamigo rulle ut ukemal som kun gjør endringer for 1 valgt ansatt, uten å overskrive de vakter/uker som allerede er rullet og er godkjent.  NB!...
Fri, 7 Jan, 2022 ved 11:08 AM
Notifikasjoner (Pushvarsel) ved endring i vaktplan
NYHET pr. mars 2017 Nå kan du som leder (Administrator) sette inn at dine ansatte skal motta pushvarsler også når en vaktuke godkjennes, eller det skjer...
Thu, 12 Jul, 2018 ved 11:34 AM
Ikke send varsel ved nye ledige vakter
Som standard er din database satt opp slik at det sendes en e-post til dine medarbeidere, når det legges ut ledige vakter. Dersom du ønsker at det IKKE skal...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 10:52 AM
Gi aktiviteter en farge i Vaktplan/Timeliste!
I tillegg til å legge egendefinert farge på fravær i Vaktplan/Timeliste, kan man nå også velge å legge farge på Aktiviteter benyttet i Vaktplan/Timeliste. ...
Thu, 12 Jul, 2018 ved 1:30 PM