Ønsker du å rulle ut dine faste vaktuker (ukemaler/turnus) over en lenger periode kan du gjøre dette i tamigo via meny Rull-ut ukemaler. Forutsetning er at du allerede har opprettet ukemaler i tamigo (se Turnus - planlegging).


1. Gå til meny Rull-ut ukemaler, velg rull ut ukemaler til en "Plan" 

2. Velg deretter hvilken uke du vil starte utrullingen fra

3. Velg antall uker som skal rulles ut 

4. Den utrullede planen skal legges i modus som Kladd eller Godkjent.


Dine opprettede ukemaler vil i utg. pkt. ligge i den venstre kolonnen "Alle maler". Du skal nå flytte hver og en mal fra venstre til høyre kolonne "Rull ut" ukemaler over flere uker, i korrekt rekkefølge. De vil si at den ukemalen som skal benyttes i den første uken i din utrullingsplan (2), flyttes over først og deretter de øvrige i rett rekkefølge. 


Du flytter disse over ved å sette musen over malene som skal flyttes, hold høyre tasten nede og dra denne over til høyre kolonne. 

Når alle malene er flyttet over i korrekt rekkefølge, klikk på "Se utrullingsplan".tamigo vil nå vise deg den komplette plan uke for uke, og hvilke ukemaler som blir benyttet dersom du fullfører utrulling.


Tips! Dersom du i 1 eller felre av ukene  har store avvik. Eks. Jul/Påske o.a, fjern halen i den/disse ukene før du klikker på Rull-ut. (Se eks. bilde under)


Kommer det opp en advarsel, skyldes det at det allerede evt. ligger vakter på gjeldende uke, og at disse evt. blir overskrevet dersom du fortsetter utrulling. 


Merk! Allerede registrert fravær Ferie, Fri o.s.v. vil IKKE overskrives av vaktmalene  som blir rullet ut.Etter å ha sett over utrullingsplanen, godkjenner du utrulling ved å velge Rull ut.


Tips! Når man velger å rulle ut ukemaler/ukeplaner over X antall uker (som godkjente), vil det som standard sendes notifikasjonsvarsel til samtlige ansatte i avdelingen pr. godkjente uke. Dette kan virke forstyrrende. Vi anbefaler derfor at man ber Administrator om å slå av følgende innstilling (Se bildet under) inntil alle uker er rullet ut, og hellers melder om oppdaterte vakt-uker via Forside, eller via en egen notifikasjon (sendt av Planlegger). 
Merk! Det er kun rolle Administrator som kan slå av og på varsel om endring av vaktplaner