Er ansattes kompetanseområder viktige for din planlegging?

 

I tamigo kan du opprette egendefinerte kompetanse områder, som igjen kan kombineres med og benyttes bl.a. i forbindelse med vaktplanlegging, eller kun som en oversikt/kartlegging over medarbeideres ulike kompetanser.

 

Dersom man for eks. ønsker å sikre at man Planlegger vaktplanen slik at rett og ønsket kompetanse er på plass til gitte dag/tide kan dette settes opp.

 

Vi viser her trinn for trinn (i vedlagte fil) eks. på hvordan kompetanser, kompetanssett og kompetansemodeller kan benyttes i vaktplanlegging.