Som standard er din database satt opp slik at det sendes en e-post til dine medarbeidere, når det legges ut ledige vakter. Dersom du ønsker at det IKKE skal

sendes varsel om ledige vakter til en eller flere avd. kan du nå fjerne innstillingen for disse.


Meny. OPPSETT GENERELT -> BUTIKKER/AVD. Klikk på nanvet til den Butikk/avd. du ønsker ikke skal motta e-post varsler ved ledige vakter, klikk på Kommunikasjon og

fjern haken før du lagrer. (Se bildet)