For noen virksomheter er det gjennom året dager med avvikende åpningstider, eller forventet økt kunde tilstrømming. Disse dagene krever en avvikende bemanning.

I tamigo kan du forberede bemanningsprofiler på slike dager ved å opprette særskilte dager-planer.


Dette kan være dager med nattåpent, åpningstider i forbindelse med Jul-/Påske- og Pinseaften, startdato for høstsalget m fl.


I dette eksemplet simulerer vi behovet for avvikende bemanning i forbindelse med "Nattåpent". Gå til meny Vaktplan -> Maler. Legg inn avvikende bemanning ved Nattåpent på alle dager (dersom nattåpent kan være hvilken som helst ukedag) eller kun på en gitt ukedag, dersom nattåpent alltid er på en for eks. onsdag. (Se bildet for mal Nattåpent)Når malen(e) er opprettet, kan du i meny Vaktplan ->Legg vaktplan, først hente opp standarduke, og deretter korrigere 1 eller flere dager seperat. I bildet under ble i utg. pkt. Partallsuke hentet inn som mal, deretter på torsdag ble Nattåpent malen hentet inn. I eks. over, er åpningstider satt på butikken, i tillegg er nattåpent (dagen) markert med farge fra tidligere. Fargelegging av dag og "heading" på dagen, gjør du under Informasjon -> Kalender.