NYHET pr. mars 2017


Nå kan du som leder (Administrator) sette inn at dine ansatte skal motta pushvarsler også når en vaktuke godkjennes, eller det skjer endringer i en godkjent vaktplan (til den/de som omfattes av endringen).

Det forutsettes at Notifikasjoner er satt for din virksomhet. Les mer om Notfikasjoner (Pushvarsler) her.


I henhold til norsk lov er man forpliktet til å ha minimum 2 uker med godkjente vaktlister frem i tid. I tillegg skal det være avtalt mellom leder og den ansatte dersom det foretas endringer i godkjente vaktlister innenfor disse 2 ukene.


Muligheten med at tamigo gir den ansatte varsel om endringer i godkjente vaktplaner, må derfor ikke ansees som dekkende for at det foreligger en avtale mellom leder og ansatt, men heller som et substitutt, påminnelse om avtalt endring.


Gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> "Kommunikasjon", og sett hake i feltet "Send notifikasjon hvis godkjent vaktplan endres".Eks. på pushvarsel vedr. endringer i en ansatts vakt.