Er en ansatts kompetanse kritisk for enkelte tider (skift) i din vaktplan? I tamigo kan du nettopp knytte kompetansekrav til en ledig vakt, slik at kun de av dine ansatte med denne kompetansen kan legge "bud" på vakten.

NB! Forutsetning for denne funksjonen er at det allerede er definert kompetanser. Les mer om kompetanse generelt her


Når du oppretter en Ledig vakt, kan du høyre klikke i det siste feltet deretter klikke i Kompetanser og til sist velge ønsket kompetanse (se bildet)
Når vakten så er lagret vil fargen på kompetansen vises. I Vaktbørs vil vakten kun være tilgjengelig for de av de ansatte som innehar denne kompetansen.
NB! Mer kompetanse til vakt kan også benyttes i direkte tilknytning til person/vakt. For eks. om man ønsker å markere hvem som teamansvarlig o.s.v..