I tillegg til å legge egendefinert farge på fravær i Vaktplan/Timeliste, kan man nå også velge å legge farge på Aktiviteter benyttet i Vaktplan/Timeliste.

Som Administrator, gå til meny Oppsett generelt -> Aktiviteter, klikk på en aktivitet og velg ønsket farge.

I Legg vaktplan, høyreklikk i det høyre feltet (ved siden av pausekode-feltet). Når man velger aktivitet på en hel/eller deler av en vakt vil denne så bakgrunnen, markeres med valgte farge på aktiviteten. Se bilde: