Fravær

Oppsett: Saldoinnstillinger på fravær
Innstillinger for saldo-beregning fraværstyper Typene Egenmelding, Barns sykdom og Ferie er de vanligste fraværtypene man knytter en saldo til. Vi vil h...
Wed, 12 Sep, 2018 ved 11:15 AM
Timebasert Fravær
Timebasert Fravær Ønsker dere å kunne legge inn timebasert fravær er dette nå mulig i Tamigo! Ved å opprette en ny type fravær kan man enkelt sette ...
Mon, 24 Okt, 2016 ved 10:47 AM
Overføre Ferie til neste år.
I de tilfeller en ansatt skal overføre resterende feriedager fra i år til neste ferieår (Kalenderår), må følgende innstilling være slått på. Meny, Oppsett...
Thu, 18 Nov, 2021 ved 11:19 AM
Fraværssaldo - overføre (+) dager til neste periode/år
Merk! Funksjonen (menyen) som omtales er ny pr. 22. des. 2016. For eksisterende kunder som ønsker mulighet for å overføre fraværssaldo saldo fra fjoråret, k...
Tue, 18 Apr, 2017 ved 9:47 AM
Gradert sykemelding /Delvis sykemeldt
Hvordan registrere Gradert sykmelding/Delvis sykemeldt i Tamigo? Som for mange fraværstyper har virksomheter ulik policy for håndtering av delvis sykeme...
Mon, 30 Aug, 2021 ved 9:43 AM
Ferie planlegging
Sommeren (Juni/Juli/August) er ferietid. Som Planlegger ønsker du sannsynligvis å sikre at ferie blir avviklet, men også at driften ikke bli negativt påv...
Mon, 20 Feb, 2017 ved 9:36 AM
Registrer (dags) fravær direkte i Legg vaktplan
Noen ganger kan det være hensiktsmessig å registrere fravær direkte i Legg vaktplan. For eks. ved Egenmelding, Barns sykdom, Kurs, Møter ute  o.a. fraværsty...
Fri, 19 Mai, 2023 ved 8:53 AM
Fraværskalender
Fraværsmenyen er skrevet om, og om du ønsker kan vi bistå med å oppdatere til fravær versjon 2.0  Den "nye" Fraværskalenderen slår i sammen fl...
Tue, 21 Aug, 2018 ved 9:56 AM
Eksporter Fravær fil
Nå vil de av våre kunder som har Visma, Huldt og Lillevik eller Aditro kunne eksportere en månedlig fraværsfil i tamigo. Pris kr. 2.500,- for tilgang og bis...
Mon, 5 Nov, 2018 ved 2:05 PM
Sykelønn beregning (av lønn siste 3 mnd.)
1. januar 2019 kom det endringer i reglene for å beregne ytelsene som fastsettes etter kapittel 8 i folketrygdloven. Beregningsperioden er endret fra 4 ...
Thu, 14 Nov, 2019 ved 1:59 PM