1. januar 2019 kom det endringer i reglene for å beregne ytelsene som fastsettes etter kapittel 8 i folketrygdloven.


Beregningsperioden er endret fra 4 uker til 3 måneder

I det nye regelverket er dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt.
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag. 

Hovedregelen gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Eksempel:

Kari Nordmann blir syk 7. januar 2019 (første fraværsdag). Sykepengene skal derfor beregnes etter nye regler. Det er Karis gjennomsnittlige månedsinntekt for oktober, november og desember 2018 du skal bruke når du skal regne ut sykepengene. 

Tillegg som skal regnes med

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal fortsatt regnes med. Etter de nye reglene skal du også ta med godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime. 


La tamigo regne ut korrekt lønn i fraværperioden (NB! Kun Timelønnede). Les mer i vedleggget