Noen ganger kan det være hensiktsmessig å registrere fravær direkte i Legg vaktplan. For eks. ved Egenmelding, Barns sykdom, Kurs, Møter ute  o.a. fraværstyper.

Det er nå mulig å stå i Legg vaktplan og registrere et fravær direkte uten å gå via menyen Fravær.

Høyre klikk når man står i komm. feltet på en vakt-tid, og velg Fravær direkte i underliggende meny.


Merk! Ved reg. av fravær direkte i Legg vaktplan, kan man kun velge en og en dag. Det er derfor mer hensiktsmessig å gå til menyen Fravær, når et fravær over flere dager (Uker)

skal registreres