Noen ganger kan det være hensiktsmessig å registrere fravær direkte i Legg vaktplan. For eks. ved Egenmelding, Barns sykdom, Kurs, Møter ute  o.a. fraværstyper.

Det er nå mulig å stå i Legg vaktplan og registrere et fravær direkte uten å gå via menyen Fravær.

Høyre klikk når man står i kommentarfeltet på en vakt-tid, og velg Fravær direkte i underliggende meny. (Se bildet under)


Merk! Ved registrering av fravær i Legg vaktplan, kan man kun velge dag for dag. Vi anbefaler derfor, og det er meste hensiktsmessig, å registrere alt fravær via menyen FRAVÆR. Man kan også oppleve at ikke alle typer fravær er tilgjengelig i Legg vaktplan, av samme årsak.