Merk! Funksjonen (menyen) som omtales er ny pr. 22. des. 2016. For eksisterende kunder som ønsker mulighet for å overføre fraværssaldo saldo fra fjoråret, kontakt Tamigo Support pr. mail eller tlf, for å få aktivert den nye menyen Kun Administratorer.


Menyen Fravær gir nå mulighet for å overføre siste års saldo til nytt år/periode. Det vanligste å overføre i det norske markedet er FERIE saldo. Altså at gjenværende antall dager i et ferieår (Kalenderår)

flyttes over til neste ferieår.  


Under hovedfanen  "Oppsett generelt" -> Fravær kan du klikke på fraværstypen "eks. Ferie". Klikk deretter på venstrefanen Fraværssaldo, sett hake i feltet "Overfør oppspart saldo fra ifjor:" Sett utløpsdato til Desember og den 31. (se fig. under). Avslutt med å velge Lagre og Lukk når dine valg er gjort.Når dette er gjort har du aktivert mulighet for å overføre Ferie saldo fra ett år til et annet. Merk! Overføringen kan først skje dagen etter satte Utløpsdato (Se over). Det vil si tidligst 1. januar

Gå til hovedfane "Fravær" -> "Fraværssaldo". Gå til