I de tilfeller en ansatt skal overføre resterende feriedager fra i år til neste ferieår (Kalenderår), må følgende innstilling være slått på.

Meny, Oppsett generelt -> Fravær, klikk på fraværtype Ferie og deretter venstrefane Fraværssaldo. Huk av "Overfør oppspart saldo fra i fjor." 

Utløpsdato

Dersom dere har en regel om utløpsmåned for å få avholdt fjorårets ferie, kan det legges inn i feltet under. Etter oppgitte dato fjernes resterende (ubenyttede) dager overført fra i fjor i saldo.


Overføring av fjorårets rest-saldo


Merk! Overføring beskrevet i dette avsnitt er først mulig etter at Ferieåret er over. Normalt etter 1.1.XX. 
Vi anbefaler at kolonne Fjorårets saldo kontrolleres for korrekthet før oppdatering


Gå til meny Fravær -> Fraværsaldo, Klikk på den grønne ledeteksten "Klikk for å overføre fjorårets saldo for samtlige medarbeidere". Denne dukker opp først i et nytt år, fra og med 1.1.xx

Etter oppdatering


Saldo blir justert, og inkluderer nå gjenværende feriedager fra sist år. I eks. under har Ansatt 4,  5 dager overført fra sist år, årets saldo = 25 dager. Avholdt Ferie = 5 dager og derved er restsaldo = 25 dager.


Merk! Er antall overførte dager ikke korrekt, kan man klikke direkte i feltet Fjorårets saldo og korrigere antall dager både FØR og ETTER overføring.