Fravær

Hvilke roller kan registrere Fravær!
I tamigo kan du begrense hvem som kan registrere fravær, eller begrense registrering av en eller flere fraværstyper til ulike roller /Ansatt/Planlegger/Admi...
Thu, 22 Okt, 2020 ved 12:26 PM
Aldersbetinget Feriesaldo
Lovfestet har ansatte fra og med fylte 60 år rett til en (1) ekstra ferieuke. Det betyr at opp til og med 59 år er feriesaldo pr. kalenderår 25 (alt. 21) da...
Thu, 4 Mar, 2021 ved 4:01 PM
Fravær: Ekstrasaldo, Manuelt innsatt saldo pr. ansatt
Forutsetninger for å å kunne sette ekstrasaldo eller manuelt innsatt saldo pr ansatt: a.) Fraværstypen settes opp med saldo, og at det er huket av for &...
Thu, 4 Mar, 2021 ved 3:59 PM
Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter med fravær
I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt. Det er flere artikler om muli...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:28 PM
Fraværsaldo - Sykt barn
Som arbeidstaker som har omsorg for barn har man i Norge rett til permisjon om barnet skulle bli syk eller hvis man må følge barnet til legeundersøkelse i f...
Thu, 3 Feb, 2022 ved 9:58 AM
Unnta Helligdager ved Ferie
Denne artikkel beskriver hvordan man kan unnta at systemet teller ned en ansatts Feriedager, på offisielle helligdager.  For eksempel dersom en ansatt t...
Fri, 2 Sep, 2022 ved 1:34 PM
Fravær 2.0 Brukerveiledning
Se vedlagte dokument. 
Tue, 6 Des, 2022 ved 12:27 PM
Fravær versjon 2.0 - Brukerveiledning
Allerede nå kan du som kunde oppgradere din tamigo til Fravær versjon 2.0. Det er flere endringer som både forenkler og forbedrer fraværs administrasjon i d...
Fri, 27 Jan, 2023 ved 10:17 AM
Feriesaldo
Denne artikkelen beskriver hvordan man leser av og/eller korrigerer/oppdaterer Feriesaldo. (Venstre)menyen Fraværsaldo finner man under fane Fravær ...
Thu, 27 Apr, 2023 ved 2:37 PM
Skriv ut Ferieoversikt
Noen av våre kunder, har ønske om å kunne skive ut ferieoversikten slik at den kan henges opp på spiserommet o.l.  Når man står i meny Fraværskalender, vil...
Mon, 21 Aug, 2023 ved 3:03 PM