Fravær

Laste opp dokumenter ved fravær. Web/Mobil App
Både via Web og via App kan man laste opp dokumenter tilknyttet fravær. Du kan nå tillate ansatte om å forespørre fravær på flere fraværstyper, og samtidig ...
Tue, 13 Jun, 2023 ved 10:58 AM
Hvordan kontrollere Fraværsreg. i en måned via en (1) Excel rapport
I store databaser, kan det være smart å gjøre en siste kontroll på at fravær er registrert korrekt, før man eksporterer lønnsfil. I denne artikkelen gir vi...
Thu, 9 Des, 2021 ved 12:36 PM
Fravær reg. - Meny Fraværskalender
Registrere Fravær/Godkjenne eller Avvise Fraværsforespørsler (fra ansatte) I Fraværskalenderen registreres alt fravær. Fra samme meny godkjenner e...
Mon, 11 Jan, 2021 ved 9:14 AM
Erstatt eller korriger fravær på lukkede dager
Som administrator kan du erstatte fraværtyper eller endre lengde på et fravær, direkte i Fraværskalender, også på lukkede dager.  Anbefaling: Gi tillate...
Thu, 9 Des, 2021 ved 12:46 PM
Prosess - Registrer Fravær
Fravær registreres primært (anbefalt) i meny FRAVÆRSKALENDER under hovedfane FRAVÆR. For noen virksomheter vil type timebasert fravær/fraværtyper også kunne...
Wed, 12 Sep, 2018 ved 11:16 AM
Prosess: Endre/Slette registrert Fravær
Ønsker du å gjøre korrigeringer i Dato intervall/Fraværtype, Ansattnavn eller bare å fjerne et registrert fravær? Gå til meny hovedfane "FRAVÆR" ...
Wed, 12 Sep, 2018 ved 11:29 AM
Prosess: Godkjenne/Avvise fraværsønsker
Fraværønsker fra ansatte vil vises i Fraværskalenderen. (markert med gult). Gå til flik Fraværsønsker markert med antall ønsker som foreligger (i dette eks....
Wed, 12 Sep, 2018 ved 11:47 AM
Fravær 2.0 - Meny Fraværsaldo
Dersom fraværtypen er satt opp med saldo, kan du i menyen Fraværsaldo - under hovedfane Fravær se Benyttet, Planlagt og Til vurdering og gjenværende saldo h...
Wed, 12 Sep, 2018 ved 11:13 AM
Fraværsprosentrapport (Meny/Rapport)
Vi har erfart fra våre kunder at det ofte tar litt tid å få ut oversikt over sykefravær i %. Derfor har vi tilpasset en fraværprosent rapport i tamigo som m...
Fri, 21 Mai, 2021 ved 1:43 PM
Oppsett: Opprette fraværsgrupper
I tamigo kan det opprettes det antall fraværstyper man ønsker tilgjengelig i virksomheten. Fraværstyper opprettes (Kun Administrator) i meny "Oppsett g...
Thu, 4 Mar, 2021 ved 2:22 PM