I tamigo kan det opprettes det antall fraværstyper man ønsker tilgjengelig i virksomheten. Fraværstyper opprettes (Kun Administrator) i meny "Oppsett generelt" -> "Fravær".


Merk! Har man mange typer fravær kan man også med fordel opprette fraværsgrupper. Eks. Sykefravær, Permisjon, Ferie m.fl. g

Fo å opprette fraværsgruppe klikk på "Legg til Fraværsgruppe" og sett inn navn/bekrivelse på fraværsgruppen.

 

 

Ill Opprette fraværsgruppe

Når fraværsgruppene er opprettet, skal hver fraværstype åpnes og tillegges rett fraværsgruppe (Se illustrasjon). Husk å avslutte med Lagre og Lukk.