Fraværønsker fra ansatte vil vises i Fraværskalenderen. (markert med gult). Gå til flik Fraværsønsker markert med antall ønsker som foreligger (i dette eks. 1) for kontroll og evt. Godkjenning.
Flik: Fraværønsker

Detaljer vedr. fraværønsket vises, og gir deg som Planlegger en kontroll mulighet. eks. om det er lagt ved en komm. fra den ansatte, om det er vakter planlagt i perioden og hva som skal/kan gjøres med disse. Viser også saldo dersom fraværet er eks. Ferie. 

Velg Godkjenn eller evt. Avvis. Merk! Som Planleger kan du også legge inn en kommentar til Godkjenningen ellrr Avvisningen.