Ønsker du å gjøre korrigeringer i Dato intervall/Fraværtype, Ansattnavn eller bare å fjerne et registrert fravær?

Gå til meny hovedfane "FRAVÆR" -> "FRAVÆRSKALENDER". Klikk på fraværet du skal endre (farget felt). I menyen som så popper opp, kan du gjøre dine endringer og lagre!


VIKTIG! 

a.) Ved endring må du være sikker på at dagene i Timeliste IKKE er lukket. Åpne i såfall disse dagene først

b.) Etter at du har gjort endringen/slettet, gå til Timeliste og sjekk at det ser korrekt ut.


TA ALLTID KONTAKT MED ADMINISTRATOR I DIN VIRKSOMHET, ELLER TAMIGO SUPPORT OM DU ER USIKKER