Registrere Fravær/Godkjenne eller Avvise Fraværsforespørsler (fra ansatte)



I Fraværskalenderen registreres alt fravær. Fra samme meny godkjenner eller avviser man også fraværsforespørsler (fra ansatte)


Planlegger /Administratorer, - registrere fravær - direkte i Fraværskalender.

Merk! Dager i Timeliste i fraværsperioden kan IKKE være lukket. Fravær skal registreres i medarbeiders Stam(Hoved)-avdeling.


Klikk enten i teksten (grønn) "Registrer fravær" alt. klikk i aksen ansatt/dato (Se illustrasjon under).


Planlegger/Administrator - Fraværsønsker  - fra ansatte finner man i egen fane direkte i Fraværkalender. Foreligger det et fraværønske som skal besluttes, klikk på fanene Fraværønsker. (Se illustrasjon under)


Merk! Fraværønsker markeres også med GUL (bakgrunn) farge i Fraværkalenderen inntil en beslutning er tatt.



I Fraværsønske bildet, gis info. om fraværstype, dato intervall, antall dager med planlagte vakter i fraværsperioden (hold musen over (i) tegnet), evt. gjenværende saldo på fraværstypen, kommentar fra den ansatte, og valg om vakten skal beholdes som den er, flyttes til ledige eller behold og flyttes til ledige. Velg Godkjenn eller Avvis.

Merk! Så snart den er godkjent vil ansatt/medarbeider får beskjed via notifikasjon om at fraværet er godkjent (eller avvist)




Ansatte/Medarbeidere kan fortsatt - be om fravær - via Appen. I web-løsningen er funksjonen "Be om fravær" flyttet til Fraværskalender