Vaktplan

Grafisk fremstilling i Legg vaktplan og Rediger dag
For noen virksomheter med mange ansatte pr. avdeling og/eller lange åpningstider, vil det være ønskelig på en visuell måte å se hvordan dagen/uke er planla...
Wed, 13 Mar, 2024 ved 2:16 PM
Hvem kan by på vakten?
I mange virksomheter er valg av ansatte som kan bemanne en ledig/åpen vakt, styrt av vedkommendes kompetanse(r). Det kan også være andre årsaker som styrer...
Mon, 18 Jun, 2018 ved 1:30 PM
Planlegg i flere avdelinger samtidig
Det er 2 innstilliger der Planlegger (med planlegger rolle i underavdelinger) gis en total oversikt over ansatte i Legg vaktplan for alle underavdelinger.  ...
Fri, 28 Jan, 2022 ved 9:59 AM
Flytte vakt fra en ansatt til en annen
Hvordan kan du raskt flytte en vakt fra en ansatt i vaktplanen til en annen? Når du står i menyen "Legg vaktplan" kan du klikke på en vakt og...
Tue, 19 Jun, 2018 ved 12:52 PM
Flere vakttider per dag
Har du behov for å splitte en vakt i 2 (eller fler) tider, skal du holde musen til høyre i feltet med den ansattes navn. Da vil du det vises et + tegn. Klik...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 9:53 AM
Ukemal - Turnusplanlegging
Har du rullerende vaktuker (turnus), som gjentar seg regelmessig hver 2.,3.,4. ... uke kan man med fordel opprette ukemaler i tamigo. Gå til meny Vaktp...
Wed, 2 Nov, 2022 ved 10:00 AM
Når i vakten trekkes pause?
Normalt trekkes en pause (Q = 15 min, P = 30 min eller T = 60. min.) midt i vakten. Er vakten på 8 timer vil tamigo automatisk trekke pause eks. P på 30 min...
Mon, 23 Jan, 2023 ved 12:53 PM
Logg i Vaktplan
Når du står i menyen Vaktplan -> Godkjent vaktplan kan du ved å klikke direkte i et vakttidspunkt, se en logg over alle endringer på denne vakten, fra de...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 10:21 AM
Hvem er hoved Planlegger(e)?
Hvem skal/kan motta varsler om bud på vakter/vaktbytte/fraværsønsker? For å angi hvilke (Planlegger(e)) som skal ha varsler fra tamigo, dersom bud på v...
Thu, 13 Apr, 2023 ved 1:47 PM
Ansattes tilgjengelighet
Denne veiledningen beskriver hvordan man kan administrere en ansatts tilgjengelighet. Når kan den ansatte arbeide/ikke arbeide? Veiledningen er delt i 2. ...
Thu, 21 Jun, 2018 ved 11:25 AM