Normalt trekkes en pause (Q = 15 min, P = 30 min eller T = 60. min.) midt i vakten. Er vakten på 8 timer vil tamigo automatisk trekke pause eks. P på 30 min etter 3 timer og 45 min.

Dette kan i noen tilfeller bety at trekket skjer midt i en overgang fra normal timelønn til en tid der det også gis et Ubekvemstillegg. Tid for når pausen trekkes har derfor en direkte innvirkning på lønnskostnadene.


Ønsker du i større grad å styre antall timer av en vakt som skal være utført før pausen beregnes kan du nå på en lønnsmodell (meny Innstillinger -> Oppsett lønnsmodell), velge rediger, når du står i lønnsmodellen og deretter forta ditt valg. 

Merk! Det er kun en Administrator som har tilgang til lønnsmodeller. 
Merk deg også at ditt valg er pr. lønnsmodell, altså må du gjøre det samme på alle dine aktive lønnsmodeller dersom alle skal håndteres likt.