Har du behov for å splitte en vakt i 2 (eller fler) tider, skal du holde musen til høyre i feltet med den ansattes navn. Da vil du det vises et + tegn. Klikk på dette og du oppretter nok en linje samme dag på den ansatte. Legg så som vanlig inn tider.

Samme gjelder dersom man har behov for å  legge ut mer enn 1 Åpen/Ledig vakt. (Se bildet)