Vaktplan

Skjul vaktinformasjon - ved roller i flere avd.
For medarbeidere som har rolle i flere avdelinger/ordninger, vil det være visuelt synlig for en Planlegger å se at vedkommende arbeider i den/de andre Avdel...
Thu, 12 Jul, 2018 ved 1:39 PM
Godkjent vaktplan måned.
I tamigo kan du se Godkjent vaktplan over en (1) hel måned. Ta kontakt med oss om du ønsker at vi slår på menyen Se måned tilgjengelig for en, fler, eller a...
Thu, 22 Okt, 2020 ved 12:02 PM
Endr. i vakttider på utrullet plan for 1 ansatt
Har du rullet ut dine uke maler (turnus) over flere uker/måneder fremover, men har behov for gjøre en endring på 1 ansatt (eller flere). Gjør følgende: ...
Thu, 12 Jul, 2018 ved 1:59 PM
Produktive timer i Vaktplan
Slå på raden Produktive timer i Legg vaktplan. tamigo vil da vise det totale produktive timeantall. Ekskl. Sykefravær, Ferie, Perm. o.a. aktiviteter som er ...
Thu, 12 Jul, 2018 ved 2:14 PM
Er dine ansatte tilgjengelig?
Ønsker du at dine ansatte skal markere når de er tilgjengelig for arbeid, kan du nå ta kontakt med tamigo, slik at vi kan slå på menyen Min tilgjengelighet ...
Tue, 23 Okt, 2018 ved 12:13 PM
Kalender synliggjør helligdager
Kalender i tamigo kan benyttes til mye. Blant annet kan tydelige visualisere helligdager i Vaktplanen. Både Planlegger og de ansatte er oppdatert. Les mer ...
Mon, 23 Jul, 2018 ved 12:28 PM
Påminnelse om vakt
Ønske du at tamigo skal minne dine medarbeidere på at de skal på jobb? Merk! Forutsetning: Følgende innstilling i meny Oppsett generelt -> Innstillin...
Mon, 23 Jul, 2018 ved 12:35 PM
Utvidet innsikt i vaktplan (Filtreringsfunksjon)
Legg vaktplan bildet i tamigo gir Planleggere et godt oversiktsbilde av uken. Ytterligere detaljer og innsikt i en vaktuke kan hentes frem ved å hente frem ...
Mon, 13 Aug, 2018 ved 12:54 PM
Godkjent vaktplan er borte
Om du ser at vaktplanen du har opprettet ikke ligger tilgjengelig for de ansatte under Godkjent vaktplan, så er dette mest sannsynlig fordi den ikke har bli...
Thu, 29 Nov, 2018 ved 9:33 AM
Hvordan ser jeg ansattes tilgjengelighet?
Nytt fra 06.12.2018 Benytter du funksjonen Tilgjengelighet? (klikk for å lese mer) i tamigo, kan du nå som Planlegger enkelt se når og om en ansatt ...
Thu, 6 Des, 2018 ved 10:58 AM