Vaktplan

Rediger dag (grafisk fremstilling og muligheter)
Denne artikkelen er er videreføring av artikkel Grafisk fremstilling av vaktuke, og hvordan du videre på en enkel måte kan optimalisere bemanningen gjennom ...
Wed, 13 Jan, 2021 at 12:41 PM
KPI styrt planlegging - Automatisk generering av vaktdag/uke
Egnethet For noen virksomheter vil det være viktig å ha en stab med høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. For eksempel ved inndekning av bemanning ...
Thu, 5 Aug, 2021 at 11:05 AM
Pausekoder i vaktplan og timeliste
I tamigo har man funksjonaliteter i forbindelse med medarbeidernes pauser, som sikrer at du betaler dem for korrekt antall timer, som videre bidrar til å b...
Thu, 28 Okt, 2021 at 3:01 PM