Vaktplan

Rediger dag (grafisk fremstilling og muligheter)
Denne artikkelen er er videreføring av artikkel Grafisk fremstilling av vaktuke, og hvordan du videre på en enkel måte kan optimalisere bemanningen gjennom ...
Wed, 13 Jan, 2021 ved 12:41 PM
KPI styrt planlegging - Automatisk generering av vaktdag/uke
Egnethet For noen virksomheter vil det være viktig å ha en stab med høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. For eksempel ved inndekning av bemanning ...
Thu, 5 Aug, 2021 ved 11:05 AM
Pausekoder i vaktplan og timeliste
Nytt! (12.04.2023). Se pkt. 5 i denne artikkelen, dersom du tilbyr ansatte betalt pause, men fortsatt ønsker pausekode inkludert i vaktplanen. Vi tipser o...
Thu, 13 Apr, 2023 ved 2:41 PM
Simulere (estimere) lønnsprosenter i Ukemal
Benytter din virksomhet funksjonen vis ukentlige KPI'er i Legg vaktplan (Lønnsprosent estimater), vil man også kunne kalkulere lønnsprosenter når ukemal...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 10:07 AM
Kopiere vakttider ++ i Legg vaktplan
Når man skal opprette en ny vaktuke, eller ukemal, er det ofte mange like vakttider med eller uten aktivitet og evt. kommentar til vakten. Ønsker du å k...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 1:53 PM
Vikarpool (Tildel ledig vakt til ansatte i annen avdeling)
Bakgrunn: I bransjer og i virksomheter med mange avdelinger/butikker/restauranter/barnehager e.l. er det stadig behov for å hente inn ekstra-/tilkallingshj...
Tue, 27 Feb, 2024 ved 4:43 PM
Legg vaktplan (under utvikling)
Februar/Mars 2024 Merk! Denne artikkelen, vil være under bearbeidelse i en tid fremover. Det som presenteres her er fortsatt under utvikling, men vil...
Mon, 18 Mar, 2024 ved 1:22 PM