Varsler & Rapporter

Arbeidstidsvarslinger/Arbeidstidsregler (eks. aml)
Arbeidstidsvarsler er en egen meny i Tamigo benevnt "ADVARSLER"  Arbeidstidsvarsler, hjelper virksomheten med å overholde Lov om arbeids...
Tue, 20 Feb, 2024 ved 4:24 PM
Vakt logg (endringer i Vaktplan/Timeliste)
Om man ønsker en detaljert logg på alle endringer som har skjedd med en vakt fra den ble opprettet til den er utført og lukket, er det via 2 menyer i tamig...
Fri, 12 Apr, 2024 ved 10:18 AM
Normtimer + Rapport normtimer vs. faktiske timer
Denne artikkelen beskriver funksjonen Normtimer/Kontraktstimer i tamigo. Normtimer er et resultat av en ansatts ukentlige kontraktstimer sett mot 1 - 52 uke...
Tue, 11 Sep, 2018 ved 10:23 AM
Oversikt over advarsler. Brudd på arbeidstidsregler (reg. i Timeliste)
Dersom man har satt innstillinger for å varsles eller hindre (tving igjennom fjerning av vakten) brudd på arbeidstidsregler i vaktplan, vil du i tamigo også...
Thu, 6 Jan, 2022 ved 1:33 PM
Automatiske oppgaver - Kopier vaktplan til timeliste, daglig.
I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt. Det er flere artikler om muli...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:29 PM
Overlappende vakter på tvers av Butikker/Avd.
Du kan sikre deg mot overlappende skift (vakter) både i Vaktplanlegging og i Timeliste, for ansatte som har rolle i flere enn 1 Butikk/Avd. Advarsel oppret...
Tue, 4 Des, 2018 ved 2:52 PM
Antall helger i en normperiode
Operer man med normperioder, kan tamigo vise (via advarsel) eks. antall lørdager/søndager en ansatt er satt på arbeid i inneværende normperiode. Ønsker man ...
Wed, 12 Des, 2018 ved 10:57 AM
Endringer i innstillinger - Logg
Man kan hente ut en logg som viser endringer i grunninnstillinger, lønnsmodeller og fravær.  Rapporten skal finnes under fane Økonomi ->...
Thu, 19 Aug, 2021 ved 10:23 AM
SMS påminnelse før planlagt vakt
Denne innstillingen vil aktivere "Send påminnelse om vakter via SMS" automatisk. De ansatte vil motta en SMS i forkant av vakten sin (se valg av t...
Mon, 10 Jan, 2022 ved 10:42 AM
Vakter over midnatt - (flere vakttider)
Virksomheter som opererer med nattskift, og splitt av vakttider, gjennom skiftet (Eks. splitt på våken og hvilende vakt), må slå på funksjonen Tillat nattev...
Tue, 3 Okt, 2023 ved 2:44 PM