Operer man med normperioder, kan tamigo vise (via advarsel) eks. antall lørdager/søndager en ansatt er satt på arbeid i inneværende normperiode. Ønsker man å sikre at det ikke blir for mange helger med arbeide over en periode, kan advarsel settes på.Oppsett generelt - > Advarsler


Merk! Les mer om arbeidstidsvarlinger generelt her


Bruk varseltype "Ukedagsteller". Velg deretter dager som skal overvåkes (eks. Lørdag/Søndag), huk av for at varselet skal forholde seg til normperiode, samt visning i vaktplanLes mer om Arbeidstidsvarslinger her

Les mer om Søndagsarbeide/Arbeide på særskilte dager her