Om man ønsker en detaljert logg på alle endringer som har skjedd med en vakt fra den ble opprettet til den er utført og lukket, er det via 2 menyer i tamigo at du vil kunne hente frem dette.


Meny Vaktplan -> Godkjent vaktplan  og i meny Timeliste -> Utførte vakter.


1.) Logg på alle hendelser knyttet til en vakt fra den ble lagt første gang til siste oppdatering. Gå til meny Godkjent Vaktplan, klikk direkte i vakt-tidspunktet du ønsker å hente ut loggen på. Ved å holde musen over ikonene til venstre i logg rapporten, vil du kunne lese av hvilken handling som er foretatt.


Rapporten kan skrives ut i PDF.

Ikonene:
2.) Logg på alle hendelser (endringer) gjort på en utført vakt (Timeliste), fra den ble reg. som utført til dagen er lukker for redigering. Gå til meny Timeliste Dag, klikk direkte kolonne Timer og den utførte vakten du ønsker logg på.  

 

 


Samme type rapport som fra vaktplan. Hold musen over ikonet på venstre side for å få en beskrivelse hver og en av endringen som er gjort.