Varsler & Rapporter

Varsling på brutto vakt-timer (ved bruk av Hvilende/Passiv/Bakvakt o.l.)
Merk! Denne artikkelen forutsetter at man har kunnskap om aktiviteter m. divisjons-faktor og hvordan man setter opp varslinger i advarsel gruppe (Arbeidstid...
Wed, 21 Feb, 2024 ved 3:30 PM
Advarsel om aktivitet/fravær allerede eksisterer på en ansatt!
I de tilfeller Planleggere har behov for raskt å endre på en allerede planlagt vakt, ved å gi en vakt til en annen ansatt, skjer dette ofte via telefonen (A...
Mon, 21 Aug, 2023 ved 3:14 PM
Automatiske oppgaver - Nullstilling av Timebank/Fleksitid konto
I menyen Automatiske oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser automatsik. Det er flere artikler om...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:34 PM
Automatiske oppgaver (Om)
tamigo kan kjøre en rekke automatisk oppgaver i din virksomhet. Daglig, ukentlig eller basert på hendelse/dato. Sett et klokkeslett og tamigo har utført opp...
Mon, 18 Mar, 2024 ved 10:27 AM