Man kan hente ut en logg som viser endringer i grunninnstillinger, lønnsmodeller og fravær.  Rapporten skal finnes under fane Økonomi -> Endringslogg (venstre meny).


Merk! Finner du ikke menyen under fane Økonomi, kontakt tamigo support supporno@tamigo.no, og be om å få tilgang til Endringslogg menyen. 


Utvalg:


1.) Klikk på ønsket periode tilbake i tid 14, 30 eller 60 dager.  

2.) Dato intervall endrer seg, basert på ditt valg i pkt. 1. Du kan alternativt sette egendef. intervall her.

3.) Velg med nedtrekk, hvilken logg-kategori du ønsker å se på (alt. laste ned). Velg mellom Fravær,

      Lønnsmodeller eller Innstillinger 

4.) Navn, og nedtrekkemenyen viser alle Administratorer. Man kan her velge ALLE (default) eller en

     eller flere navn. Når dine utvalg er satt, kan du velge Vis for rapport på skjerm, og eller laste ned til Excel.