Varsler & Rapporter

Arbeidstidsvarslinger/Arbeidstidsregler (eks. aml)
Arbeidstidsvarsler er en egen meny i Tamigo benevnt "ADVARSLER"  Arbeidstidsvarsler, hjelper virksomheten med å overholde Arbeidsmiljølo...
Mon, 2 Jan, 2023 ved 6:39 PM
Vakt logg
Om man ønsker en detaljert logg på alt som har skjedd med en vakt fra den ble opprettet til den er utført og lukket, er det via 2 menyer i tamigo at du vil...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 9:57 AM
Normtimer + Rapport normtimer vs. faktiske timer
Denne artikkelen beskriver funksjonen Normtimer/Kontraktstimer i tamigo. Normtimer er et resultat av en ansatts ukentlige kontraktstimer sett mot 1 - 52 uke...
Tue, 11 Sep, 2018 ved 10:23 AM
Oversikt over advarsler. Brudd på arbeidstidsregler (reg. i Timeliste)
Dersom man har satt innstillinger for å varsles eller hindre (tving igjennom fjerning av vakten) brudd på arbeidstidsregler i vaktplan, vil du i tamigo også...
Thu, 6 Jan, 2022 ved 1:33 PM
Automatiske oppgaver. Kopier vaktplan Daglig
Menyen Automatiske oppgaver er under kontinuerlig utvikling. Menyen gjør det mulig for deg og din virksomhet, å iverksette en rekke automatisk oppgaver. Gå...
Tue, 21 Des, 2021 ved 1:09 PM
Overlappende vakter på tvers av Butikker/Avd.
Du kan sikre deg mot overlappende skift (vakter) både i Vaktplanlegging og i Timeliste, for ansatte som har rolle i flere enn 1 Butikk/Avd. Advarsel oppret...
Tue, 4 Des, 2018 ved 2:52 PM
Antall helger i en normperiode
Operer man med normperioder, kan tamigo vise (via advarsel) eks. antall lørdager/søndager en ansatt er satt på arbeid i inneværende normperiode. Ønsker man ...
Wed, 12 Des, 2018 ved 10:57 AM
Endringer i innstillinger - Logg
Man kan hente ut en logg som viser endringer i grunninnstillinger, lønnsmodeller og fravær.  Rapporten skal finnes under fane Økonomi ->...
Thu, 19 Aug, 2021 ved 10:23 AM
SMS påminnelse før planlagt vakt
Denne innstillingen vil aktivere "Send påminnelse om vakter via SMS" automatisk. De ansatte vil motta en SMS i forkant av vakten sin (se valg av t...
Mon, 10 Jan, 2022 ved 10:42 AM
Vakter over midnatt - (flere vakttider)
Virksomheter som opererer med nattskift, og splitt av vakttider, gjennom skiftet (Eks. splitt på våken og hvilende vakt), må slå på funksjonen Tillat nattev...
Tue, 31 Mai, 2022 ved 9:44 AM