Innstillinger - Oppsett

Over- og underliggende avdelinger
Opprett overliggende avdeling I bransjer som hoteller og restauranter (med flere avd.), samt for virksomheter med flere butikker (kjeder), kan det være sm...
Fri, 14 Des, 2018 ved 1:14 PM
Touch - PIN kode. Alternativ til passord!
Meny: Generelle innstillinger -> Innstillinger ->Touch  Standard innstiling i Touch, er at ansatte benytter passord ved Sjekk inn/ut (det passorde...
Thu, 10 Feb, 2022 ved 9:54 AM
Bytte passord
Ønsker du å bytte Passord, går du til fanen OPPSETT GENERELT, og deretter klikk på BYTT PASSORD i venstre menyen. Tast først inn ditt eksisterende passord...
Mon, 23 Jul, 2018 ved 1:39 PM
Lønnsmodell spesifikt for en/flere avdeling(er)
Du kan opprette lønnsmodeller spesifikt tilpasset de som jobber ved en enkelt avdeling eller flere spesifikke avdelinger. Har du en/flere avdeling(er) der ...
Mon, 9 Aug, 2021 ved 9:44 AM
Aktiviteter
Aktiviteter i tamigo kan benyttes på ulike måter. Meny "Oppsett generelt" -> "Aktiviteter". Aktiviteter opprettes (parametersettes) p...
Fri, 15 Jul, 2022 ved 12:17 PM
Om (innsetting av) Helligdager i lønnsmodellen
Har du åpningstider på Helligdager, lønnes ansatte mest sannsynlig ekstra disse dagene. Dine Lønnsmodeller i tamigo bør nå oppdateres med Helligdagene for 2...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 4:53 PM
Særskilte dager (Arbeide på Søn-/Helligdager) 2024
I Norge er det spesielle regler for arbeide som utføres på søn-/hellidager. tamigo har derfor utviklet en egen meny (funksjon) benevnt Særskilte dager, der ...
Mon, 30 Okt, 2023 ved 5:55 PM
Stillingstyper
Virksomheter som ønsker å definere ulike stillingstyper, og knytte stillingstypene til den enkelte ansatte kan opprette disse under fane "Oppsett gener...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 10:29 AM
Opprette ny Butikk/Avdeling i tamigo
1.) Opprett Butikk/Avd.  Man oppretter en ny Butikk/Avdeling i tamigo ved å gå til meny "Oppsett generelt" - > "Butikker/Avd." i s...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 10:37 AM
Korrigere satser i lønnsmodell
Kun: ADMINISTRATOR Normalt endres for eks. satsene på ubekvemstillegg (UB) årlig som følge av gjennomførte tariff-forhandlinger. De nye satsene kan oppd...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 11:02 AM