Aktiviteter i tamigo kan benyttes på ulike måter. Meny "Oppsett generelt" -> "Aktiviteter". Aktiviteter opprettes (parametersettes) på Administrator nivå.


Bruk av Aktiviteter i vaktplan og timeliste kan ha ulike funksjoner.


1.) Informativt.(eks. beskrive arbeidsoppg./ansvarsområde o.a.)

2.) Statistikk (ant. timer med brukt aktivitet i Timer/Ansatte rapport)

3.) Produktive/ikke produktive timer (alle timer i Timeliste koblet med en fraværsaktivitet er automatisk ikke produktive)

4.) Lønnsstyrende (håndtere hvilende vakter/bakvakt med redusert lønn, eller at bruk av aktivitet gir et lønnstillegg m.fl) 

5.) Fraværstyring (lønnsmessig håndtering av kortids-sykefravær m.fl.)


Opprette aktivitet


Trinn 1 - gå til aktivitet menyen ved å klikke på "Aktiviteter" i sidemenyen.

1.) Klikk på "Legg til aktivitet" for å opprette en ny aktivitet. Registrer et navn og (evt. forkortelse og beskrivelse)

2.) NYHET! (Juli 2022) Feltet "Kan bli registrert av", gir dere mulighet til å begrense bruk av aktivitet til spesifikke roller.

Dette nye feltet kan være spesielt viktig for kunder som tillater ansatte å registrere deres egne timer i Timeliste, for å unngå at det settes inn uautoriserte aktiviteter i timeliste. "Eks. Overtid o.a."

3.) Farge: Ønsker man bruk av aktivitet skal vises i  en spesifikk farge i vaktplan/Timeliste, velges ønsket farge her.

4.) Pass på at det er sjekket av for "Aktivert" (skal en tidligere benyttet aktivitet deaktiveres, ta vekk haken i "aktivert")

5.) Huk av for om timer der aktiviteten blir benyttet i Timeliste skal være Produktive eller ikke. eks. Kontortid, vil normalt ikke ansees som produktiv tid.

6.) Sjekk av for i hvilke menyer aktiviteten skal kunne benyttes. I Vaktplan, Timeliste og evt. som et valg i TouchMerk! Punktet Divisjonsfaktor, benyttes i de tilfeller betalende timer er redusert eller økt. For eks. Hvilende-/Sovende-/Bak- vakt, som betales med 20 minutter pr. timer (60 min). Les mer her https://tamigono.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000739020-hvilende-passive-vakter-aktvitet- eller kontakt tamigo support ved spm.
Trinn 2 - Avdelinger


Aktiviteter kan knyttes til en/flere/alle avd. Sjekk av for "alle" eller den/de avd. der aktiviteten skal kunne benyttes.Trinn 3 - Regler


Sjekk for den (dersom aktuelt) ønskede regel som skal virke ved bruk av aktivitet. Merk! For sykefravær (Arbeidsgiverperioden) skal valget "Overfør planlagte vakter til faktiske vakter i timeliste ved registrering av fravær" være sjekket av. Er du usikker konferer gjerne med tamigo support supportno@tamigo.no eller tlf. 469 88 559


L


Husk å lagre før du går ut av menyen.


Aktiviteter benyttet i Lønnsmodeller


Aktiviteter som har lønnsmessig betydning, eks "Ansvarstillegg" må i tillegg settes opp på den/de aktuelle lønnsmodellene. under avsnittet aktiviteter. 

Her gis man mulighet til å sette hvilke regler som skal gjelde lønnsmessig ved bruk av aktivitet i Timeliste.


Merk! Er du usikker eller ønsker bistand, kontakt oss på tlf. 469 88 559, eller rett en e-post til supportno@tamigo.no
Aktiviteter benyttet i Vaktplan


Opprettede aktiviteter, kan også benyttes i Vaktplan, ved at man høyre klikker i vaktens kommentarfelt og setter inn ønsket aktivitet. Se bildetRapport på aktiviteter

Når man har benyttet aktiviteter i Vaktplan eller i Timeliste, vil man i rapporten "Timer/Medarbeidere" fane "Økonomi", kunne gjøre et utvalg på 1 og 1 aktivitet, for

å se eks. antall vakter /eller timer med denne aktiviteten