Har du åpningstider på Helligdager, lønnes ansatte mest sannsynlig ekstra disse dagene. Dine Lønnsmodeller i tamigo bør nå oppdateres med Helligdagene for 2022 - (2024), slik at tillegget beregnes automatisk og korrekt i Timeliste, på datoene for faste og bevegelige helligdager.

 

Merk! Kun en med Administrator rolle kan gjøre dette. Er du usikker, så konferer med oss i tamigo når du skal oppdatere helligdager for 2022 - (24).


Offisielle helligdager 2022Oppdater Helligdager for 2022 - (2024)

  • Gå til "OPPSETT GENERELT" -> "OPPSETT LØNNSMODELLER" (Svar ja på advarsel som popper opp)


  • Gå til avsnittet Helligdager i lønnsmodellen du kommer til. Klikk på det oransje feltet benevnt Helligdager. 

 

 

  • Velg så i neste bildet 2022 og klikk på Sett inn helligdager. tamigo henter nå frem offisielle helligdager for 2022 (t.o.m. 2024).  • Samtlige offisielle helligdager blir nå satt inn for perioden 2022-2024. og videre at beregningen av tillegget skal gjelde alle arbeidende timer (utførte vakter i Timeliste) mellom kl. 00:00 - 24:00 helligdagen (oppsatte dato).


  • Samme prosedyre gjøres på samtlige Lønnsmodeller der det skal beregnes Helligdagstillegg.Helligdagstillegg på ikke offentlige Helligdager


Merk! Gis det Helligdagstillegg på aftner (Påske-, Pinse-, Jul- og Nyttårsaften og andre datoer), må datoer og tider settes inn manuelt.  


I bunnen av tabellen (vinduet Helligdager), vil du kunne legge inn spesifikke datoer og tider, det skal ytes Helligdagstillegg på, dersom dette avviker fra offisielle helligdager.


Eks. Dersom Helligdagstillegg fra kl. 15:00 Påskeaften

 

For samtlige Lønnsmodeller (dere kan ha flere) der Helligdags-tillegget skal summeres i Timeliste må samme prosedyre følges. Er du usikker, er du alltid velkommen til å kontakte oss på 469 88 559 for bistand. :-)