Kun: ADMINISTRATOR


Normalt endres for eks. satsene på ubekvemstillegg (UB) årlig som følge av gjennomførte tariff-forhandlinger. De nye satsene kan oppdateres i tamigo slik at estimatene på lønnskostnader er oppdatert i henhold til siste endringer, fra gjeldende dato. Samme fremgangsmåte som presentert under, gjelder evt. også for tillegg i lønnsmodellen dersom disse endres. 


Gå til meny Oppsett generelt -> Oppsett lønnsmodell. Velg så en relevant lønnsmodell for de endringer som skal gjøres. I avsnittet Ubekvem Arbeidstid, klikk på beløpet / %-satsen i kolonne Lønn.

 


Velg så ny dato frem eller tilbake tid, for når ny sats skal gjelde fra, sett inn ny sats Beløp eller % og deretter Lagre.