Virksomheter som ønsker å definere ulike stillingstyper, og knytte stillingstypene til den enkelte ansatte kan opprette disse under fane "Oppsett generelt" -> "Stillingstyper"


  • Navn (Stillingsbenevnelse)
  • Beskrivelse (Evt)
  • Fargeangivelse (Evt)
  • Avslutt med å LagreEks. på liste over StillingstyperKnytt Stillingstype til hver enkelt ansatt under fanene "Ansatte" -> "Ansatte". Husk å Lagre (diskett til høyre)Få historikk på en ansatts endring i stillingstype i virksomheten 


Klikk på den ansattes navn og gå til menyen Lønn og Plan. Klikk på blyanten i feltet Type. Nå kan man sette inn dato og Stillingstype for å vise en ansatts utvikling i virksomheten.Andre menyer der Stillingstype benyttes.


1.) Ved SMS utsendelse, kan man velge å sende til alle innen en bestemt stillingstype

2.) I menyen Ansattliste, vil tamigo visualisere stillingstype sammen med annen kontaktinfo.  

3.) Minuttavrunding (ekskludere stillingstyper fra satte minuttavrunding) sjekk inn/ sjekk ut