Du kan opprette lønnsmodeller spesifikt tilpasset de som jobber ved en enkelt avdeling eller flere spesifikke avdelinger. Har du en/flere avdeling(er) der faktorene for avlønning avviker fra de andre kan du opprette lønnsmodell(er) som bare er tilgjengelig på den eller de spesifikk(e) avdeling(er) der denne er aktuell å bruke. Dette vil i så fall være med på å hindre at du ved en feil knytter en ikke gyldig lønnsmodell til ansatt.


Merk! Kun brukere med Administrator har adgang til Lønnsmodeller. 

Gå til meny "OPPSETT GENERELT" -> "OPPSETT LØNNSMODELL". Velg den av dine lønnsmodeller som skal begrenses til en eller flere spesifikke avdelinger. 

I dette eksempelet (bildet under) har vi brukt lønnsmodell Timelønn (reg. Øst). Klikk deretter på tannhjulet utenfor feltet Avdelinger. I pop-opp menyen setter du nå hake i den/de Avd./Butikker lønnsmodellen skal kunne benyttes i.  Merk! Husk å avslutte med Lagre og Lukk

De resterende Avd./Butikker vil deretter ikke ha tilgang til lønnsmodellen ved opprettelse av eller endring på ansatte.Tips! Dersom en Lønnsmodell er foreldet, det vil si ikke skal benyttes mer, fjern den fra alle avdelinger, med unntak av en for eks. opprettet TEST avd.