Økonomi - Rapporter - KPI

Budsjettering og budsjettoppfølging i tamigo
Budsjettering I tamigo kan man budsjettere følgende Timer/Lønnskostnader/Omsetning på Måned/Uke/Dag. Når man budsjetterer skal man være OBS på følge...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 10:06 AM
Produktivitet - Produktivitets rapport
Vær tett på de KPI'er du ønsker å måle din virksomhets på. Produktivitet som KPI kan måles i mange enheter. Det mest benyttede er Omsetning pr. time. ...
Tue, 18 Des, 2018 ved 2:33 PM
Lønnskostnader (Estimat)
En viktig KPI i de fleste virksomheter er lønnskostnader. Tamigo kan enkelt settes opp til å beregne (estimere) totale lønnsomkostninger. Beregningene kan b...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 10:03 AM
Lønnsprosentrapport
Optimal effekt av Lønnsprosent rapporten som beskrevet her, forutsetter at du man har lest artiklene og satt opp systemet iflg. Budsjettering og Lønnskostna...
Mon, 29 Jun, 2020 ved 3:29 PM
Budsjettår (Beregnet lønn til utbetaling )
Menyen Budsjettår, "Økonomi" -> "Budsjettår" gir deg som kunde en rapport på estimerte lønnskostnader pr. Overavd.(Distrikt/Region/Om...
Sat, 21 Jan, 2017 ved 11:35 AM
Budsjettering med Overavd.
Merk! Dette er KUN relevant når man for eks. oppretter Over-/underliggende avd. innen en og samme virksomhet og der all omsetning pr. avd. måles mot total o...
Tue, 11 Sep, 2018 ved 10:00 AM
Tillegg (Lønn)
I menyen "Tillegg" i tamigo kan du hente ut en rapport på estimert utbetaling over lønn på alle typer tillegg, som UB, Helligdagstillegg, Overtid ...
Mon, 13 Aug, 2018 ved 12:39 PM
Oppfølging av kontraktstimer (pr år)
For hvem: HR, Ledere (Avd. ledere) Ønsker man kontroll på at Ansatte på kontraktstimer (timer/uke), faktisk har arbeidet det antall timer kontrakten til...
Thu, 21 Mar, 2024 ved 1:43 PM
Alle saldoer knyttet til ansatte
Meny  Saldo ansatte Fane Økonomi -> Saldo ansatte (venstre meny) Om man ønsker å unngå å navigere seg rundt i forskjellige i menyer i tamigo, fo...
Wed, 9 Feb, 2022 ved 3:47 PM
Multi-selekt avdelinger i Legg vaktplan + Fraværskalender
I 2 nye menyer er det gjort mulig å velge å se data for flere avdelinger, samtidig. Alle/Regionalt/Spesifikke avdelinger kan velges innenfor en og samme ove...
Thu, 13 Apr, 2023 ved 2:14 PM