Optimal effekt av Lønnsprosent rapporten som beskrevet her, forutsetter at du man har lest artiklene og satt opp systemet iflg. Budsjettering og Lønnskostnader (Estimert)


Lønnsprosentrapporten kan for Planlegger (egen avd.) og Administrator (en, Region/Distrikt, alle avd.) være et viktig verktøy for å ta de rette grep i forkant av uønsket utvikling. (Omsetning vs Lønnskostnader).


Rapporten viser Budsjettert (alt. målsatt pr. avd.) og Planlagt (fra vaktplan) lønnsprosent, i tillegg til Faktisk (fra timeliste). Det er i henhold til norsk lov et krav om at ansatte i en virksomhet skal kjenne til sine arbeidstider med minimum 14 dagers varsel. Det vil si at vaktplanene i Tamigo skal våre oppdatert og tilgjengelig for de ansatte min. 2 uker frem i tid, fra dags dato.


Sett ønskede grenseverdier ved å gå til "Oppsett generelt" -> "Innstillinger", og velg deretter fane Økonomi. I avsnittet Lønnsprosent, velger du at Del 1 om lønnsprosenten skal måles etter en fast lønnsprosent og deretter dersom fast måltall i % i Del 2 sette det %-vise måltallet. Merk! Settes fast lønnsprosent i Del 2, gjelder det alle butikker/avd. For individuelt satt fast lønnsprosent pr. Butikk/Avd. se neste avsnitt.


Normalt benyttes Del 3, at lønnsprosent skal måles mot budsjetterte tall i motsetning til del 1 (fast lønnsprosent). I Del 4 setter man så antall % i avvik før rapporten vises med henholdsvis gule og røde markeringer. Dersom man setter for eks. 10, er dette lik det prosentvise avviket som aksepteres i lønns prosenten før tallene blir røde. Avvik mellom 0-10% markeres i rapporten som gule. Fast lønnsprosent pr. avdeling

Ved valg av fast lønnsprosent (Del1) og dersom man ønsker en individuell fast lønnsprosent pr. avdeling/butikk, sett dette inn på den enkelte Butikk/Avd., ved å gå til "Oppsett generelt" -> "Butikker /avd".

Klikk på butikk/avd. navnet velg fane Økonomi og sett mål for Lønnsprosent. (se bildet under)

Rapporten finner du under meny "Økonomi" -> "Lønnsprosenter". Gjør ditt valg ved å filtrere på Periode (datointervall), periodetype (Dag/Uke/Måned) og Avd./Overavd. (Region/Distrikt)/Alle. Klikk så på vis rapport

Rapporten vil nå vise Budsjettert/Planlagt lønnsprosent for valgte periode og i tillegg reelt for den del av valgte periode, det er det er data fra Timeliste (Timer + reell omsetning) 


Grønt i % er innenfor budsjett, Gult i % er lik innenfor satte avviksgrense og Rødt i % over avviksgrense.