Merk! Dette er KUN relevant når man for eks. oppretter Over-/underliggende avd. innen en og samme virksomhet og der all omsetning pr. avd. måles mot total omsetning.

I Tamigo kan man opprette over-/underliggende avd. (les mer). Når dette er gjort kan man i meny "Oppsett generelt" -> "Butikker/Avd", sette at omsetning kommer fra Overliggende avd.

Klikk på Overavdelingen og velg fane "Økonomi" i pop-opp bildet. Huk av for at Omsetning kommer fra Overavd. Lagre og Lukk.Når det skal budsjetteres på omsetning er det tilstrekkelig å budsjettere omsetningen på en av de underliggende avd. Timer og lønnskostnader skal budsjetteres på hver enkelt underliggende avd.

Virksomhetens totale omsetning (faktisk omsetning pr. dag) skal nå kun registreres på 1 avd. i "Timeliste" ->  "Utførte vakter" eller i menyen "Økonomi" -> "Omsetning" .


Se også mer informasjon i disse artiklene: