I menyen "Tillegg" i tamigo kan du hente ut en rapport på estimert utbetaling over lønn på alle typer tillegg, som UB, Helligdagstillegg, Overtid m.fl over en gitt periode pr. Avd./Overavd./Alle avd., pr. Ansatt/Alle Ansatte og over ønsket periode. Rapporten kan i tillegg tas ut på Excel. Fyll i ønsket utvalg (Se bildet) og velg Vis rapport eller Excel.

Du må først velge en lønnsmodell, dersom du skal velge å ta ut rapportene på en spesifikk Lønnsart (Type) 


Merk! Har du ikke menyen "Tillegg" ta kontakt med tamigo Support på 46988559, eller supportno@tamigo.no, slik at vi kan åpne menyen for deg. (Planlegger/Administrator)


Rapporten vil også vise antall enheter på lønnsarten og estimerte lønnsomkostninger, slik at man for eks. enkelt kan se hvor mye som har gått med i Overtid siste periode.: