Ansatte/Brukeradm. (HR)

Aktiver medarbeidere på tamigo pr. SMS
Under meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> "Kommunikasjon", kan du sette opp at Logg-inn informasjon (ved aktiv...
Fri, 4 Jun, 2021 ved 11:25 AM
Varsel ved dubletter på ansattnr.
For å hindre muligheten for å registrere samme ansattnummer på flere ansatte, er det lagt inn et varsel i tamigo. Når du nå registrerer et (nytt) ansattnr....
Fri, 15 Jun, 2018 ved 1:10 PM
Ansattliste
"Ansatte" -> "Ansattliste" 1.) Under innstillinger kan det nå velges om rolle Medarbeider, skal se ressurser med rolle Planle...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 1:37 PM
Data på tidligere ansatte
Har man slettet en ansatt i tamigo, som ikke jobber hos dere lenger, kan man fortsatt få opp vakter og timer på den ansatte. Gå til meny "Økonomi&quo...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 1:50 PM
Sorter på Lønnsmodell, Stillingstype eller Stamavdeling
Søk på ansatt siden, Meny (Ansatte -> Ansatte) har fått ny design og nye muligheter. I denne menyen kan man fra tidligere søke på Navn, Roller (Medarbeid...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 1:52 PM
Dokumenter (Ansatte)
Før dokumenter og filer lastes opp, anbefales det å opprette egne Dokumenttyper. Dette for å kategorisere og skille forskjellige typer dokumenter fra hvera...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 2:11 PM
Eksporter Ansatte (liste)
Når man står i menyen "Ansatte" -> "Ansatte", kan man eksportere medarbeiderdetaljer til Excel.  Man skal først velge innhold (hvilk...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 2:29 PM
Stamavdeling medarbeider
En medarbeider (registrert bruker) skal alltid ha en Stamavdeling. Les mer om Stamavd. i vedlagte dokument. Relaterte artikler: Opprette/Legge til en...
Thu, 19 Okt, 2017 ved 10:50 AM
Bytte database uten ny innlogging
Har du tamigo rolle i flere databaser? Mange av våre kunder har opprettet flere databaser, av ulike årsaker. Så som ulike org.nr., forskjellige lønnssysteme...
Wed, 16 Des, 2020 ved 1:46 PM
Enklere søk på avdeling ved tildeling av rolle på ansatt
Som ved Butikk/Avdeling søk, er også menyen Roller oppdatert med frisøk og ekspandering. I menyen Medarbeiderdetaljer -> Lønn og plan finner man...
Mon, 18 Jun, 2018 ved 12:58 PM