Ansatte/Brukeradm. (HR)

Låne ut medarbeider til annen avdeling
I større virksomheter er det ofte behov for å  låne ut (dele på) ansatte i en kortere eller lenger periode. Den som er Planlegger i en medarbeiders Stamavde...
Mon, 18 Jun, 2018 ved 1:02 PM
Flytt ansatt fra en avdeling til en annen
Venstremenyen Flytt ansatte , under toppfane Ansatte gir deg mulighet til å flytte en medarbeider fra eksisterende avdeling til en annen. Operasjonen må utf...
Mon, 18 Jun, 2018 ved 1:09 PM
Personalliste (Krav til daglig registrering)
1.1.2014, ble det innført ny lov for føring av daglige Personallister. Dette gjelder bransjer innen servering, frisør og bilservice. I Tamigo finner du en ...
Thu, 22 Nov, 2018 ved 4:19 PM
Sortering ansatte
I menyen Ansatte -> Ansatte har du mange muligheter for å søke frem og filtrere. Nylig har det kommet på plass en mulighet for å sortere ansatte innenfor...
Fri, 7 Des, 2018 ved 1:25 PM
Endre stamavdeling
Om Stamavdeling  En bruker/ansatt skal (må) være knyttet til en stamavdeling. Den avdeling man står i, ved opprettelse av en bruker i Tamigo blir automatis...
Wed, 19 Jan, 2022 ved 10:07 AM
Eksport av ansatte data - på en gitt dato
Dersom du ønsker å hente ut Ansatte data, slik det lå på en gitt dato, må du under menyen (kun Administrator) Oppsett generelt ->Innstillinger -> HR, ...
Fri, 10 Mar, 2023 ved 11:19 AM
Ansattes tilgjengelighet i tamigo Appen
I tillegg til at ansatte kan registrere når de er tilgjengelig/utilgjengelig for arbeide via Web applikasjonen (klikk på lenken for å lese mer), er dette nå...
Tue, 13 Jun, 2023 ved 12:31 PM
Gjenåpne medarbeider med låst tamigo bruker
Denne fremgangsmåten skal brukes når ansatte har skrevet passordet sitt feil for mange ganger, ved forsøk på å logge seg inn i tamigo via web eller app....
Mon, 13 Nov, 2023 ved 3:17 PM