Som ved Butikk/Avdeling søk, er også menyen Roller oppdatert med frisøk og ekspandering.I menyen Medarbeiderdetaljer -> Lønn og plan finner man også nå frisøk og nedtrekksmulighet.


Tips! Menyen brukes normalt dersom man skal låne ut til/dele en ansatt med en annen avdeling.