Har man slettet en ansatt i tamigo, som ikke jobber hos dere lenger, kan man fortsatt få opp vakter og timer på den ansatte.

Gå til meny "Økonomi" - > "Timer/Ansatte".


Velg først perioden vedkommende jobbet hos dere (fra og til-dato), riktig avd. (alternativt alle avd. dersom vedkommende jobbet flere steder), 

"Alle ansatte", Summering og Vis Rapport. Vedkommende vil finnes i listen. Får å få detaljert visning (dager og vakter), klikk på vedkommendes navn. 

Rapporten kan også skrives ut til Excel.


Relatert artikkel! Les denne artikkelen pkt. 3 dersom du ønsker å gjenopprette en tidligere slettet medarbeider.