Når man står i menyen "Ansatte" -> "Ansatte", kan man eksportere medarbeiderdetaljer til Excel. 

Man skal først velge innhold (hvilke felter som skal inkluderes). 

Klikk derfor først på Side-konfigurasjon.
I pop-up-bildet velg "Medarbeiderinfo i eksport" klikk så i "Medarbeider faner", tamigo henter nå opp de felten som er med i Excel-filen basert på tidligere utvalg.

Klikk på "Felter" for å se hvilke felter som kan inkluderes, og legg de i listen, eller fjern felter man ikke ønsker i Excel-rapporten. Husk å lagre.Når du er ferdig, velg Excel for å kjøre rapporten.OBS! Skal du ha ut liste med alle ansatte, husk å markere "Alle avdelinger" før du klikker på Excel.