Ønsker du at dine ansatte skal markere når de er tilgjengelig for arbeid, kan du nå ta kontakt med tamigo, slik at vi kan slå på menyen Min tilgjengelighet

Menyen vil kun være tilgjengelig via web-sidene.


Den ansatte markerer tilgjengelighet ved å markere grønt (strekke det grønne feltet til ønsket tidsintervall) de dager/tider de er tilgjengelig.


Godt egnet verktøy for virksomheter med mange ekstra-/deltidsansatte.


Når du som Planleger legger din vaktplan vil tamigo melde ifra dersom den ansatte ikke er tilgj. på ønsket dag/tid


Ansatt markerer tilgj.het.Planlegger varsles i Legg vaktplan dersom en ansatt har satt seg som ikke tilgjengelig