Om du ser at vaktplanen du har opprettet ikke ligger tilgjengelig for de ansatte under Godkjent vaktplan, så er dette mest sannsynlig fordi den ikke har blitt godkjent av deg som Planlegger/Administrator. Den ligger som "kladd" under Legg vaktplan. Gå derfor til Legg vaktplan, og trykk "Godkjenn".