Nytt fra 06.12.2018


Benytter du funksjonen Tilgjengelighet? (klikk for å lese mer) i tamigo, kan du nå som Planlegger enkelt se når og om en ansatt er tilgjengelig.


Merk! Vi anbefaler at du gir dine ansatte ansvaret for å markere sin Tilgjengelighet (eller ikke tilgjengelighet), derfor bør du som Administrator/Planlegger lese mer om tilgjengelighet her.

 

Når en ansatt har markert tider der vedkommende av ulike årsaker ikke er til tilgjengelig deler av eller hele dager, kan du som Planlegger når du står i meny Legg vaktplan, klikke på navnet til den ansatte for å "lese" av vedkommendes tilgjengelighet den uken du står i.Som en ekstra mulighet i samme bilde, kan man som Planlegger i fanen til høyre for Tilgjengelighet, også se plan for den ansatte sist uke.