Dersom du ønsker å hente ut Ansatte data, slik det lå på en gitt dato, må du under menyen (kun Administrator) Oppsett generelt ->Innstillinger -> HR, huke av i feltet - Eksportere Ansattedata på en gitt dato (Se bildet under)INFO: (Les mer her https://tamigono.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000751769-eksporter-ansatte-liste- for informasjon om eksport av ansatte data)


Når du skal eksportere ansatte data, vil det nå være tilgjengelig et datofelt, som gjør det mulig å eksportere ansattedata for en gitt dato.