Denne fremgangsmåten skal brukes når ansatte har skrevet passordet sitt feil for mange ganger, 
ved forsøk på å logge seg inn i tamigo via web eller app. Får du en henvendelse fra ansatte som ikke lenger får logget seg inn i tamigo, kan det skyldes flere ting. Ofte er ansatte med overlegg eller ei, blitt deaktivert i systemet. Om dette er tilfelle, følg denne veiledningen:

Aktivering av bruker/ansatt


Men når ansatte skriver inn feil passord ved forsøk på innlogging i tamigo, får de først en mail med beskjed om at "Din konto vil snart stenges". Deretter sendes det automatisk en ny mail fra systemet til den ansatte om at "Din konto er lukket". Det er i disse tilfellene du som Administrator og/eller Planlegger, kan åpne opp igjen kontoen til den ansatte, ved å følge disse stegene;

Den ansatte vil i tillegg få en beskjed som vist nedenfor, om at kontoen er blitt låst:


1) Logg deg inn i tamigo's webløsning: tamigo login


2) Gå til meny Ansatte --> Ansatte


3) Finn den ansatte i listen, og klikk på hengelåsen som vist nedenfor:

 

4) Den ansatte kan nå gå til www.tamigo.no --> Logg på, og få tilsendt nytt passord:


Noen ganger er epostadressen den ansatte er registrert med i tamigo feil. Enten med en epostadresse den ansatte ikke har tilgang til, eller rett og en tastefeil (feil staving o.l) fra ansatte eller arbeidsgivers side ved opprettelse av ansatt i tamigo. Du skal da endre epostadressen til den ansatte i tamigo i meny Ansatte --> Ansatte, og videre følge denne veiledningen:


Re-aktivering av bruker (ny aktiveringsmail)